آخرین خبرها

انتصاب رئیس دادپزشک استان اردبیل

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر بهزاد ولیزاده به عنوان رئیس دادپزشک استان قزوین منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر بهزاد ولیزاده سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه ... بیشتر بخوانید »

انتصاب رئیس دادپزشک استان اردبیل

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر حامد پورعزیز به عنوان رئیس دادپزشک استان اردبیل منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر حامد پورعزیز سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه ... بیشتر بخوانید »

انتصاب رئیس دادپزشک استان خراسان جنوبی

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر مصطفی جعفرزاده به عنوان رئیس دادپزشک استان خراسان جنوبی منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر مصطفی جعفرزاده سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و ... بیشتر بخوانید »

انتصاب بازرس طرح دادپزشک استان فارس

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک،طی حکمی از سوی دکتر سعید غلامزاده رییس طرح دادپزشک استان فارس، دکتر رامین غلامزاده به عنوان ((بازرس طرح دادپزشک استان فارس)) منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر رامین غلامزاده سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، به موجب این ابلاغ جنابعالی بعنوان ” بازرس ... بیشتر بخوانید »

انتصاب معاون علمی طرح دادپزشک

entesab1

به گزارش روابط عمومی دادپزشک،طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دکتر علیرضا کدخدائی به عنوان ((معاون علمی طرح دادپزشک)) منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقاي دکتر علیرضا کدخدایی سلام عليكم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه ... بیشتر بخوانید »