آخرین خبرها

انتصاب مسئول دادپزشک شهرستان کوهدشت

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر حمید رضا نظیفی رئیس دادپزشک استان لرستان ،دکتر حسن امینی زاده به عنوان مسئول دادپزشک شهرستان کوهدشت منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر حسن امینی زاده سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه ... بیشتر بخوانید »

انتصاب رئیس دادپزشک استان سمنان

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر مهدی نوروزی به عنوان رئیس دادپزشک استان سمنان منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر مهدی نوروزی سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه و تعهد جنابعالی ... بیشتر بخوانید »

انتصاب مسئول دادپزشک شهرستان بروجرد

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر حمید رضا نظیفی رئیس دادپزشک استان لرستان ،دکتر مرضیه حاجی بیگی به عنوان مسئول دادپزشک شهرستان بروجرد منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. سرکار خانم دکتر مرضیه حاجی بیگی سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه و تعهد ... بیشتر بخوانید »

انتصاب رئیس دادپزشک استان اردبیل

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر بهزاد ولیزاده به عنوان رئیس دادپزشک استان قزوین منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر بهزاد ولیزاده سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه ... بیشتر بخوانید »

انتصاب رئیس دادپزشک استان اردبیل

entesab12

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر حامد پورعزیز به عنوان رئیس دادپزشک استان اردبیل منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر حامد پورعزیز سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه ... بیشتر بخوانید »