آخرین خبرها

انتصاب مسئول نظارت و ارزیابی طرح دادپزشک

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر سمیرا آرام به عنوان مسئول نظارت و ارزیابی طرح دادپزشک منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. سرکار خانم دکتر سمیرا آرام سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش ... بیشتر بخوانید »

انتصاب رئیس دادپزشک استان یزد

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر مهدی غضنفری به عنوان رئیس دادپزشک استان یزد منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر مهدی غضنفری سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه و ... بیشتر بخوانید »

انتصاب مسئول دادپزشک شهرستان کوهدشت

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر حمید رضا نظیفی رئیس دادپزشک استان لرستان ،دکتر حسن امینی زاده به عنوان مسئول دادپزشک شهرستان کوهدشت منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر حسن امینی زاده سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه ... بیشتر بخوانید »

انتصاب رئیس دادپزشک استان سمنان

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر محمود خدادودست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،دکتر مهدی نوروزی به عنوان رئیس دادپزشک استان سمنان منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. جناب آقای دکتر مهدی نوروزی سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه و تعهد جنابعالی ... بیشتر بخوانید »

انتصاب مسئول دادپزشک شهرستان بروجرد

به گزارش روابط عمومی دادپزشک، طی حکمی از سوی دکتر حمید رضا نظیفی رئیس دادپزشک استان لرستان ،دکتر مرضیه حاجی بیگی به عنوان مسئول دادپزشک شهرستان بروجرد منصوب شد.متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد. سرکار خانم دکتر مرضیه حاجی بیگی سلام علیکم   با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، با توجه به مراتب دانش و تجربه و تعهد ... بیشتر بخوانید »