آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : روسا و مسئولین فنی بیمارستان ها

جلسه دوم روسا و مسئولین فنی بیمارستان ها در خصوص اجرای طرح دادپزشک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی داد پزشک، روز دوشنبه چهارم اسفند ماه جلسه دوم  با موضوع ساماندهی متوفیات بیمارستانی با حضور دکتر مهرداد علی بخشی مدیر اجرایی دادپزشک و دکتر علیرضا کدخدایی رئیس مرکز ساماندهی متوفیات شهرستان تهران و تنی چند از روسا و مسئولین فنی بیمارستان های شهر تهران در محل مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار شد. در این جلسه ... بیشتر بخوانید »

اولین جلسه روسا و مسئولین فنی بیمارستانها در خصوص اجرای طرح دادپزشک

به گزارش روابط عمومی دادپزشک،اولین جلسه روسا و مسئولین فنی بیمارستان های شهر تهران با مسئولین دادپزشک روز دوشنبه 27 بهمن ماه در محل مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار شد.در ابتدای این جلسه دکتر مهرداد علی بخشی مدیر اجرایی دادپزشک و دکتر علیرضا کدخدایی رئیس مرکز ساماندهی متوفیات شهرستان تهران در خصوص جزئیات اجرایی طرح و نحوه تعامل میان کارشناسان ... بیشتر بخوانید »